Further reading

Bibliography

Andringa, Kim. “Grote Scheppen Zoete Broodpap: De Receptie van Hendrik Conscience in Frankrijk.” Hendrik de Veroveraar: De Wereld van Conscience, Conscience in de Wereld (1812-2012), edited by Piet Couttenier and Walter Verschueren, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde (KANTL), 2013, pp. 273–96.

Berg, van den, Willem. “The Nineteenth Century, 1800-1880.” A Literary History of the Low Countries, edited by Theo Hermans, Camden House, 2009, pp. 369–462.

Berg, van den, Willem, and Piet Couttenier. Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Bert Bakker, 2009.

Calis, Koen. Meer Melk Dan Vlees? Sporen van Hendrik Conscience in Engeland En Amerika. Vol. 123, no. 2–3, 2013, pp. 297–319.

Conscience, Hendrik. Brieven aan Melchior, baron van Diepenbrock, prinsbisschop van Breslau. Edited by A Nowack, Vanderpoorten, 1933.

Conscience, Hendrik. Flämisches Stillleben, in drei kleinen Erzählungen. Translated by Melchior Diepenbrock von, 2nd ed., Pustet, 1845.

Conscience, Hendrik. “Siska van Roosemael.” Volledige werken 32. Eenige bladzijden uit het boek der natuur. Siska van Roosemael. Hoe men schilder wordt, J. Lebègue, 1912, pp. 1–70.

Couttenier, Piet. “‘Verbeeld U’. Illustraties in de Vlaamse historische romans van de negentiende eeuw.” De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden. Opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat. The Stone of Alciato. Literature and Visual Culture in the Low Countries. Essays in Honour of Karel Porteman, edited by Marc Van Vaeck et al., Peeters, 2003, pp. 633–53.

Couttenier, Piet, and Walter Verschueren, editors. Hendrik De Veroveraar. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde (KANTL), 2013.

Dagnino, Roberto. “Een genoeglijk avontuur. De Italiaanse vertalingen van ‘Enrico’ Conscience (1846-1967).” Hendrik de Veroveraar: de wereld van Conscience, Conscience in de wereld (1812-2012), edited by Piet Couttenier and Walter Verschueren, Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 2013, pp. 335–266.

Deprez, Ada. Briefwisseling van dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). I. Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1977.

“Die Flämische Litteratur Und Ihre Hervorragenden Schriftsteller.” Beilage Zur Allgemeinen Zeitung, 11 July 1844, pp. 1539–40.

Diepenbrock von, Melchior, translator. “Vorrede.” Flämisches Stillleben, in Drei Kleinen Erzählungen, 2nd ed., Friedrich Pustet, 1845, pp. VII–XIV.

Engelbrecht, Wilken. “De Tsjechische Conscience.” De Grote Onleesbare. Hendrik Conscience Herdacht., edited by Kris Humbeeck et al., Academia Press, 2016, pp. 239–64.

Everts, W. Geschiedenis Der Nederlandsche Letteren: Een Handboek Voor Gymnasiën En Hoogere Burgerscholen. 2nd ed., Van Langenhuysen, 1873.

“Flämisches Stillleben in Drei Kleinen Erzählungen von Heinrich Conscience.” Blätter Für Literarische Unterhaltung, Jahrgang 1846. Erster Band. Januar Bis Juni., Brockhaus, 1846, pp. 3–4.

Gar, Tommaso. “Avvertimento a chi legge.” Vita domestica dei fiamminghi descritta in tre racconti da Enrico Conscience, Poligrafia italiana, 1846, pp. 7–8.

Gera, Judit. “Een Vlaamse leeuw de grenzen voorbij.” Internationale Neerlandistiek, vol. 54, no. 3, 2016, pp. 163–68.

Hermans, Theo. “The Highs and Lows of Hendrik Conscience.” The Low Countries, vol. 22, 2014, pp. 162–68.

Höfken, Gustaf. “Zur Flamändischen Litteratur. Flämisches Stillleben in Drei Kleinen Erzählungen von Heinrich Conscience. Aus Dem Flämischen Übersetzt von Melchior von Diepenbrock. Mit Holzschnitten.” Allgemeine Zeitung, 4 Apr. 1845, pp. 987–88.

Humbeeck, Kris, et al., editors. De grote onleesbare. Hendrik Conscience herdacht. Academia Press, 2016.

J.F. “Flämisches Stilleben in Drei Kleinen Erzählungen von Heinrich Conscience.” De Broederhand, July 1845, pp. 20–22.

Keersmaekers, August Albert. Hendrik Conscience: de muze en de mammon. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2009.

“Kunst- En Letternieuws.” Het Taelverbond. Letterkundig Tydschrift, vol. 5, no. 6, 1849, pp. 569–73.

---. Het Taelverbond. Letterkundig Tydschrift, vol. 5, no. 6, 1849, pp. 187–92.

Plönnies, von, Luise. Reise-Erinnerungen Aus Belgien. Duncker & Humblot, 1845.

Riedl, Peter Philipp. Öffentliche Rede in Der Zeitenwende: Deutsche Literatur Und Geschichte Um 1800. Vol. 142, Walter de Gruyter, 1997.

Simons, Ludo. Het Boek in Vlaanderen Sinds 1800. Een Cultuurgeschiedenis. Lannoo, 2013.

Stasiewski, Bernhard. “Melchior von Diepenbrock.” Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon., edited by Erwin Gatz, Duncker & Humblot, 1983, pp. 126–30.

Tr., N. “Translator’s Preface.” Sketches from Flemish Life, in Three Tales., Longman, Brown, Green and Longmans, 1846, pp. ix–xvi.

Van Uffelen, Herbert. Moderne niederländische Literatur im deutschen Sprachraum 1830-1990. Zentrum für Niederlande-Studien, 1993.

“Vryheer Melchior von Diepenbrock.” Het Taelverbond. Letterkundig Tydschrift, vol. 1, no. 1, 1845, pp. 117–21.

Wauters, Karel. Hendrik Conscience: van geboorte tot Leeuw, 1812-1838. ASP, Academic & Scientific Publishers ; Letterenhuis, 2012.

Wauters, Karel. “Het Vlaamse Fictionele Proza van Conscience Tot Loveling.” Hoofdstukken Uit de Geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde in de 19de Eeuw, edited by Ada Deprez et al., vol. 1, Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 1999, pp. 147–310.